De oorsprong van Gestalt

Frederick Perls (1893-1970), de grondlegger van Gestalttherapie, was Duits psychiater en psychoanalyticus. Uit onvrede met de visie en werkwijze van de psychoanalyse zocht hij rond 1930 naar een meer directe benadering om therapie te bedrijven. Tijdens deze zoektocht kwam hij in aanraking met de Gestaltpsychologie.
Deze tak van de psychologische wetenschap, waarin de waarneming centraal staat, stelt dat de mens een ingeboren behoefte heeft zijn/haar ervaringen te ordenen door zinvolle, bij zijn/haar situatie en persoonlijkheid kloppende gehelen (Gestalten) te vormen. Het geheel is meer dan de optelsom van de afzonderlijke elementen.
Deze zienswijze beïnvloedde zijn waarneming van, en denken over, psychotherapie en de praktische uitvoering hiervan en inspireerde hem om een werkwijze te ontwikkelen die vanuit de ervaring in het hier en nu op zoek gaan naar passende, creatieve antwoorden op de voorliggende problemen.

 

Fritz Perls 1893-1970

Onder druk van het oprukkende Nationaal Socialisme verhuisde de familie Perls naar Zuid Afrika waar hij zijn werk voortzette en zijn methodische inzichten verder ontwikkelde. Van invloed hierbij was de holistische visie, die hij in deze tijd ontmoette en waarin de nadruk gelegd wordt op de totaliteit van het organisme dat als geheel meer is dan de som der delen. Hij richtte in deze tijd in Johannesburg een psychoanalytisch instituut op.

Toen de apartheidspolitiek de overhand kreeg vestigde hij zich met zijn familie in Amerika. Er was daar behoefte aan een vorm van therapie die kort en effectief was doordat er veel jonge mannen teruggekeerd waren van de oorlog en door oorlogservaringen getraumatiseerd waren. Hij ging naar New York om daar lezingen en korte therapiesessies te houden.
De ervaringsgerichte werkwijze van Perls sloeg aan. Hij richtte in deze tijd in New York het Instituut voor Gestalttherapie op.

Perls schreef samen met twee collega's in 1951 het boek 'Gestalt therapy, excitement and growth in the human personality' *, waarmee zij een fundament gaven aan de Gestalttherapie. Andere stromingen die hij in deze tijd ontmoette zoals het lichaamsgerichte werken van Alexander Lowen, de oosterse religies en de Zen-meditatie, die nauw aansloten bij de visie van de Gestalttherapie integreerde hij in zijn werk.

Later werkte hij aan instituten in Cleveland, Los Angeles en San Fransisco en aan het Esalen instituut in Californië tot hij zich ging wijden aan de oprichting van het Gestalt Instituut of Canada te Vancouver. Gestalttherapie heeft veel invloed uitgeoefend op later ontwikkelde therapieën zoals het NLP; het Neuro Linguistisch Programmeren en Voice Dialoge. Eind 1960 is Gestalttherapie ook in Europa bekend geworden.

 

* F.S. Perls, R.F. Hefferline, P. Goodman: Gestalt therapy, excitement and growth in the human personality, uitg. Souvenir Press, 1951.

 

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.