NBGT- de vereniging

De NBGT is lid van de EAGT                                                               

De NBGT is lid van de EAGT en de RBCZ

 

De 'Nederlandse Beroepsvereniging voor Gestalt Therapeuten' werd in 1993 opgericht door docenten en ex-leerlingen van de opleiding voor Gestalttherapie BOLT. Zij wilden daarmee de toepassing van Gestalttherapie bevorderen en de beroepsbelangen van de aangesloten therapeuten behartigen.
Sinds 2003 is het voor iedere Gestalttherapeut mogelijk om lid te worden van de NBGT.

De NBGT heeft zich vanaf het begin sterk gemaakt om de uitgangspunten van Gestalttherapie in zijn zuivere vorm te bewaren. Deze uitgangspunten staan beschreven in het boek 'Gestalttherapie; Exitement and Growth in the Human personality' in 1951 geschreven door Frits Perls, Ralph Hefferline en Paul Goodman (PHG).

Gestalttherapie is in veel landen een reguliere vorm van psychotherapie. In Nederland wordt het nog beschouwd als een alternatieve geneeswijze. De Nederlandse overheid heeft nog geen vaste kwaliteitseisen voor Gestalttherapeuten. Daarom hebben wij als NBGT zelf kwaliteitseisen vastgesteld zodat cliënten en ziektekostenverzekeraars weten waar ze aan toe zijn als ze te maken hebben met een Gestalttherapeut die bij de NBGT is aangesloten.

De NBGT bewaakt en bevordert de kwaliteit en deskundigheid van aangesloten therapeuten op de volgende wijze:


• Er zijn toelatingseisen voor het lidmaatschap. De opleiding bij een Gestaltschool moet minimaal 4 jaar zijn en leden moeten in de praktijk als Gestalttherapeut werkzaam zijn.
• Elk lid moet zich elk jaar bijscholen.
• Elk lid moet de gedragscode onderschrijven en naleven. Deze gedragscode beschrijft hoe je op een professionele en integere manier met cliënten omgaat.
• Er is controle van bovenstaande zaken.
• Als een cliënt zich op enigerwijze benadeeld of onjuist bejegend voelt door de therapeut, kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie van de NBGT. De klachtencommissie beoordeelt deze zaak dan aan de hand van de gedragscode en neemt zonodig passende maatregelen.
• De NBGT is een actieve vereniging met actieve leden.

 

 

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.