Verenigingsbeleid

De NBGT is een zelfstandige vereniging van Gestalt-therapeuten. De NBGT is niet gebonden aan een Gestaltschool, opleiding of vereniging. De NBGT onderschrijft als vereniging het Gestalt-theoretische concept zoals beschreven in Gestalttherapy van F.Perls, P.Goodman en R.Hefferline en heeft dit in haar oprichtingsakte opgenomen.

De NBGT verenigt Gestaltspecialisten en Gestalttherapeuten die werkzaam zijn in verschillende beroeps- en functiegebieden in de Nederlands sprekende samenleving.
Binnen de NBGT bepaalt de vergadering van de leden het te voeren beleid, elk lid van de vereniging levert haar of zijn bijdrage aan de ontwikkeling van dit beleid. Elk lid kan op die wijze een voor haar leerzame taak op zich nemen en ten uitvoer brengen. De NBGT is als vereniging zich wel bewust van allerlei omgevingsfactoren en gebruikt deze, als dit in haar beleid past, ze laat zich er niet door bepalen.

Het tot stand brengen van de NBGT en haar lidmaatschapsverbindingen zijn een uiting van eigenwaarde, contact en communicatie, welke voortkomt uit ieders behoefte aan visie, voeden en verenigen.

De NBGT geeft drie maal per jaar een Nieuwsbrief uit, organiseert bijscholingen, onderhoudt contacten op nationaal en internationaal nivo met Gestalttherapeuten, ziektekostenverzekeraars, politiek.

We maken gezamenlijk beleid wat we naar de eigen praktijk en naar ons handelen vertalen. Dit komt tot uitdrukking in de volgende stukken:

De statuten van de vereniging.
Het huishoudelijk reglement.
Het beroepsprofiel.
De gedragscode.
Reglement klachtencommissie.
Bestuur en commissieleden.
Formulieren t.b.v. cliëntendossier met toelichting.

Het werken met elkaar, elkaar inspireren, steeds een toets zijn voor elkaar en ons handelen, is de voedende bodem van onze vereniging.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.