Visie- en verenigingsbeleid

De visie

De NBGT is een zelfstandige vereniging van Gestalt-therapeuten. De NBGT is niet gebonden aan een Gestaltschool, opleiding of vereniging. De NBGT onderschrijft als vereniging het Gestalt-theoretische concept zoals beschreven in Gestalttherapy van F.Perls, P.Goodman en R.Hefferline en heeft dit in haar oprichtingsakte opgenomen.

De NBGT verenigt Gestaltspecialisten en Gestalttherapeuten die werkzaam zijn in verschillende beroeps- en functiegebieden in de Nederlands sprekende samenleving.
Binnen de NBGT bepaalt de vergadering van de leden het te voeren beleid, elk lid van de vereniging levert haar of zijn bijdrage aan de ontwikkeling van dit beleid. Elk lid kan op die wijze een voor haar leerzame taak op zich nemen en ten uitvoer brengen. De NBGT is als vereniging zich wel bewust van allerlei omgevingsfactoren en gebruikt deze, als dit in haar beleid past, ze laat zich er niet door bepalen.

Het tot stand brengen van de NBGT en haar lidmaatschapsverbindingen zijn een uiting van eigenwaarde, contact en communicatie, welke voortkomt uit ieders behoefte aan visie, voeden en verenigen.

 

Gedragscode

De NBGT heeft een gedragscode. Deze waarborgt de kwaliteit van de therapeut en de therapie en regelt het 'verkeer' tussen cliënt en therapeut.

Van bij de NBGT aangesloten Gestalttherapeuten wordt o.a. verwacht dat zij:

zich verantwoorden voor hun handelen
geheimhouden wat zij bij de uitoefening van hun beroep horen en zien
niet werken op gebieden waarop zij niet deskundig zijn.

 

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.