NBGT

klachten

Als een cliënt zich op enigerwijze benadeeld of onjuist bejegend voelt door de therapeut, kan de cliënt een klacht melden bij het secretariaat van de NBGT. 

Indien nodig wordt de klacht ingediend bij de SCAG. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg zal de klacht behandelen. 

www.scag.nl