NBGT

Marian Peereboom

Westerkade 10 (1-R)
1015 XD Amsterdam
06 - 51 59 12 68
info@gestalttherapiebloemgracht.nl
www.gestalttherapiebloemgracht.nl

Lid RBCZ

Meer jezelf, waardevollere contacten, een zinvoller leven.

Mijn enthousiasme voor gestalttherapie werd eerst gewekt door mijn ervaringen als cliënt. Ik heb daarna de 5-jarige opleiding tot gestalttherapeut gevolgd bij BOLT. Daar werd ik enthousiast over de theorie, de inhoud en de veelzijdigheid ervan, de diversiteit in de werkwijze met allerlei oefeningen en experimenten.Wat me in de theorie van Gestalt raakt is het vermogen om verstoorde contacten te herstellen. Om te beginnen het contact met jezelf. Door enerzijds meer jezelf te zijn en minder vanuit verwachtingen te leven en tegelijkertijd het vermogen te ontwikkelen jezelf (met al je preoccupaties en kleinzieligheden) te kunnen overwinnen en er dan écht voor de ander te kunnen zijn.

Wat gestalttherapie mij vooral gebracht heeft:
• meer draagkracht en relativeringsvermogen.
• meer keuzemogelijkheden om met situaties om te gaan.
• te mogen zijn wie ik ben en niet wie ik 'moet' zijn.
• intensiever beleven in het hier en nu.

Na de opleiding.
Binnen de opleiding heb ik me gesteund en gevoed gevoeld door de zen-meditatie, die één van de vaste onderdelen van de opleiding vormt.
Dat maakte dat ik na de opleiding op zoek gegaan ben naar allerlei oefeningen vanuit diverse spirituele benaderingen, en heb inmiddels een rijke verzameling waaruit ik kan putten En nieuwsgierig naar alle nieuwe ontwikkelingen op therapiegebied heb ik trainingen gevolgd en me theoretisch verdiept in diverse andere benaderingen. Onder andere Pessotherapie en werken met familieopstellingen in individuele therapie.
Beiden mooie benaderingen die goed in combinatie met Gestalt te gebruiken zijn en waarvan ik elementen in mijn werkwijze heb kunnen integreren.
Enerzijds leverde die zoektocht me een aantal mooie aanvullingen op waarmee ik goed binnen gestalt kan werken, anderzijds ontdekte ik dat veel elementen en oefeningen al in de methode en theorie van gestalt geïntegreerd zijn, en ging ik de rijkdom ervan opnieuw waarderen.

Sinds 1996 heb ik een eigen praktijk voor gestalttherapie.
Als docent/supervisor op de Hogeschool van Amsterdam geef ik onder andere lessen lichaamsgericht werken en gestalttherapie.