NBGT

Monique Schmeits

Ommelseweg 55
5721 W Asten
06 - 25 13 60 96
info@opaal.net
www.opaal.net

Lid RBCZ

Creatieve Gestalt Therapie

Als creatief gestalttherapeute combineer ik mijn ervaringen in het beeldend werk met de gestalttherapie.

Werken met volwassenen
In de therapie gebruik ik verschillende werkvormen om te komen tot meer gewaarzijn en te experimenteren met bijvoorbeeld andere houdingen. Lichaamsgericht werken, het ervaren van materiaal, visualisatie en gesprekken zijn werkvormen die kunnen helpen bij het proces waar je op dat moment in zit. Het werken met beeldende materialen geeft vaak al snel een inzicht in de knelpunten en belemmeringen die ervaren worden. De stagnaties die je in het werken met materiaal tegenkomt en de manieren hoe je met die stagnaties omgaat kun je vaak herkennen in je dagelijks bestaan.

Werken met kinderen
Bij kinderen ligt het spelen meer voor de hand omdat dit een manier is waar ze zich al meer in thuis voelen. Kinderen verwerken boosheid, angst en verdriet in hun spel en oefenen in gedrag middels hun spel met materiaal en andere kinderen. In mijn werk met kinderen gebruik ik de vorm die op het moment zelf het meest aansluit bij het verhaal en de beleving van het kind. In het werken met kinderen betrek ik zoveel mogelijk de ouders of verzorger. Dit omdat de thuissituatie een grote plaats inneemt in het leven van het kind.

Workshops
Het is misschien moeilijk om een beeld te krijgen van wat creatieve gestalttherapie is. Om mensen te laten kennismaken met deze vorm van werken organiseer ik samen met een collega informatieve workshops waarin je kunt ervaren door te doen.

Ook kun je deelnemen aan een workshop van 8 sessies. Met het beeldend medium als werkvorm ga je jouw eigen proces, de stagnatie en de mogelijkheden onderzoeken

Ik word altijd blij als ik mensen ineens verbaasd zie kijken en beseffen. Het inzicht geeft ruimte en mogelijkheden. Inzicht en gewaarzijn zijn onderdelen in het proces van de verandering. Veranderen is spannend maar ook bevrijdend. Therapie is niet alleen een zwaar en moeilijk proces. Het is ook opwindend en leuk. Dat maakt het voor mij ook zo boeiend, inspirerend en vrij.

Onderzoeken, ontdekken, ervaren, nieuwe wegen bewandelen en loslaten zijn sleutelwoorden voor het bewustwordingsproces.