NBGT

Mandy van Willigen-Ros

Potsweg 15b
Enschede
06 - 41 32 18 34
info@heftinhanden.nu
www.heftinhanden.nu

Lid RBCZ

Heft in handen - begeleiding van kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen, echtparen, groepswerk.

Mijn naam is Mandy van Willigen-Ros (1973). Na een aantal jaren in het speciaal onderwijs met jonge risicokinderen te hebben gewerkt, ben ik sinds 2012 werkzaam als gestaltpsychotherapeut en kindercoach- en jeugdcoach in mijn eigen praktijk Heft in Handen in Enschede. Met Heft in Handen wil ik graag bijdragen aan de ontwikkeling en groei van kinderen, jongeren, ouders en andere volwassenen, waarbij groeien en ontwikkelen anders gaan dan verwacht. Scholen zijn ook welkom als ze het even niet meer weten met een kind en vastlopen in bepaalde situaties. Uit eigen ervaring weet ik dat het leven soms ingewikkeld en moeilijk kan zijn. Ik weet ook dat beweging, al hoe klein dan ook, groei en ontwikkeling weer op gang kunnen brengen. Dat is waar ik je bij kan en wil helpen, zodat jij weer levensvreugde kunt ervaren!

Met Heft in Handen bied ik korte en waar nodig langere begeleiding en therapie in moeilijke situaties. Denk hierbij aan: vastlopen in werk, op school of privé, lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, (faal)angst, spanningen, onzekerheid, opgejaagd voelen, hoogsensitiviteit, negatief zelfbeeld, rouw, depressiviteit, lusteloosheid, (chronische) vermoeidheid, burn-out, agressie, problemen met contact leggen, eenzaamheid, opvoedingsproblemen, moeite met concentratie, pesten/gepest worden, geen grip op je leven hebben, omgaan met (kenmerken van) autisme (ASS), ADHD, ADD, NLD,… Tijdens de sessies en groepsbijeenkomsten gebruik ik verschillende werkvormen. Dit zijn m.n.: dialoog/groepsgesprekken, rollenspelen, lichaams- en bewustwordingsoefeningen, spiegelen, spel, visualisaties, werkvormen uit het systemisch werk en familieopstellingen, tekenen en kleien. Inzicht, (nieuwe) ervaring en oefenen gaan hand in hand.

Tijdens de begeleidingsperiode onderzoek ik samen met jou jouw gehele situatie. De ervaring leert dat de oorzaak van een probleem vaak op een ándere plek ligt dan waar het probleem wordt ervaren. Kinder- en jeugdcoaching is daarom bij voorkeur met ouder(s) erbij. De hulpvraag vormt de basis van de begeleiding. Van hieruit kijken we vervolgens naar wat nodig is om de moeilijke situatie weer in beweging te brengen. Dit gebeurt altijd vanuit

mogelijkheden en kansen. De zorg die ik bied is op maat en passend. De nadruk ligt op wat er wél is, op de gezonde kant van ouder, volwassene, kind, jongere, school, situatie. Dat laten groeien, dat is het heft in eigen hand nemen!

Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden voor begeleiding, bel of mail me dan gerust. Op mijn website kun je ook terecht voor meer informatie.

Harte groet,
Mandy van Willigen-Ros