NBGT

wat biedt de NBGT

We bieden een platform voor therapeuten en aspirant therapeuten om elkaar te inspireren, te voeden en elkaar te toetsen in onze vakbekwamenheid.

De NBGT organiseert bijscholingen en onderhoudt contacten op nationaal en internationaal niveau met Gestalttherapeuten, ziektekostenverzekeraars en politiek.

We geven elke maand een nieuwsbrief uit door en voor therapeuten en aspirant therapeuten.