NBGT

wat verwacht de NBGT

Binnen de NBGT wordt in de 2 jaarlijkse vergaderingen van de leden het te voeren beleid bepaald. Elk lid van de vereniging levert zijn / haar bijdrage aan de ontwikkeling van dit beleid in een van de teams.