NBGT

wat verwacht de NBGT

2 Keer per jaar is er een algemene ledenvergadering waarin het te voeren beleid van de vereniging wordt bepaald. Van elk lid wordt een inspanning verwacht in het ontwikkelen en vormgeven van dit beleid. Zo zijn er diverse teams die ieder voor hun eigen onderdeel zorgdragen.