NBGT

bestuur

 • voorzitter - Jon van den Ende
 • vicevoorzitter - Els van Emden-Rost
 • penningmeester -
 • secretaris - Marianne Bouwmeester
 • boekhouding - Petra Wouters van den Oudenweijer
 • secretariaat - Petra Wouters van den Oudenweijer

 

team contact

 • contactpersoon - vacature                                                        
 • toetsingscommissie/nieuwe leden aannemen - Annelies Kuijpers
 • toetsingscommissie - vacature
 • ondersteunen nieuwe leden (buddy) - Marianne Bouwmeester
 • accreditatie van opleidingen -  vacature

 

team externe betrekkingen

 • contactpersoon - Anje Leenders
 • voorzittersoverleg RBCZ en EAGT jaarvergadering - Anje Leenders
 • contact met verzekeraars en koepels - Maurice Foulon
 • sectoroverleg RBCZ - Esther van Tophoven
 • contact NVAGT - Anje Leenders / Barbara Pompe
 • beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering - Toon Verhallen
 • wet kwaliteiten en geschillen - Anje Leenders / Els Boersma
 • digitaal opslaan certificaten, diploma’s, leden RBCZ - Annette Gieszen 

 

team kascommissie

 • contactpersoon - vacature
 • algemeen - Hannie van de Wetering
 • algemeen - vacature

 

team klachtencommissie

 • contactpersoon - vacature
 • algemeen - Els Boersma
 • extern juriste - Carolien Waasdorp 

 

team nieuwsflits

 • contactpersoon - Joke Plaatsman

 

team promotie

 • contactpersoon - vacature

 

team registratie bij- en nascholing

 • contactpersoon - vacature
 • algemeen - Barbara Pompe
 • algemeen - Mandy van Willigen
 • algemeen - Edith Fronzcek

 

 team scholing

 • contactpersoon - vacature
 • algemeen - vacature
 • algemeen - vacature

 

team visitatie

 • contactpersoon - Maurice Foulon
 • team noord - Marianne Bouwmeester / Els Buter Maurice Foulon
 • team oost - Marianne Welie / Toon Verhallen
 • team west - Trudy van der Wulp / Jacqueline Sorel

 

team website

 • contactpersoon - Lily van der Zanden    
 • website beheerder - Ruud Gort
 • website beheerder - Lily van der Zanden 
 • algemeen - Arjen Hart

 

aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Edith Fronczek 

 

vertrouwenspersoon

 • Helmut Moelands