NBGT

doelstelling

De NBGT stelt zich ten doel om de kwaliteit van de therapie en haar beoefenaars te waarborgen.

De NBGT is een zelfstandige vereniging van gestalttherapeuten die werkzaam zijn in verschillende beroeps- en functiegebieden in Nederland. 

Als beroepsvereniging onderschrijft de NBGT het gestalt-theoretische concept zoals beschreven in Gestalttherapy van F. Perls, P. Goodman en R. Hefferline.  

Gestalttherapie staat bekend als een praktische en ervaringsgerichte therapie. De NBGT wil dit graag bij een breder publiek onder de aandacht brengen.

We maken gezamenlijk beleid wat we naar de eigen praktijk en naar ons handelen vertalen.