NBGT

kwaliteitswaarborg

Onder kwaliteitswaarborging vallen alle zaken die de kwaliteit van het therapeutische proces bevorderen en bewaken. De NBGT heeft zelf kwaliteitseisen vastgesteld zodat cliënten en ziektekostenverzekeraars weten waar ze aan toe zijn als ze te maken hebben met een gestalttherapeut die bij de NBGT is aangesloten.

De NBGT bewaakt en bevordert de kwaliteit en deskundigheid van aangesloten therapeuten op de volgende wijze:

• Er zijn toelatingseisen voor het lidmaatschap. De opleiding bij een gestaltschool moet minimaal 4 jaar zijn en leden moeten in de praktijk als gestalttherapeut werkzaam zijn.

• De leden moeten zich elk jaar bijscholen.

• Alle leden nemen deel aan intervisie en supervisie.

• Als lid dien je de gedragscode te onderschrijven en na te leven. De gedragscode beschrijft hoe je op een professionele en integere manier met cliënten omgaat. Deze waarborgt de kwaliteit van het therapeutische proces in de relatie tussen therapeut en cliënt. Wil je de gedragscode lezen klik dan hier om deze binnen te halen.

•  De NBGT heeft een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze biedt je de mogelijkheid om met je mee te denken indien je het vermoeden hebt dat hier sprake van is bij een client. Iedere zorgverlener in Nederland is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen kun je inzichtelijk maken of je een melding moeten doen bij Veilig Thuis. Voor uitgebreide informatie over het 5 stappenplan kun je hier het Afwegingskader van de RBCZ binnen halen.

• Onze leden zijn lid van de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)