NBGT

Tineke van der Werff

Nieuwe Leliestraat 16D
1015 SP Amsterdam
06 - 40 77 21 77
gestalttherapie@online.nl
www.psychotherapieonline.nl

Lid RBCZ

Gestalt Psychotherapie Amsterdam en Heemskerk

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie waarbij je aandacht geeft aan de problemen en pijn die je nu hebt. Zelfonderzoek staat hierbij centraal: zo onderzoek je bijvoorbeeld op welke wijze oude patronen je huidige leven, keuzes en handelen beïnvloeden. Niet door te graven in het verleden maar door je bewust te worden hoe je de dingen nu aanpakt. Je onderzoekt of je aanpak gebaseerd is op de situatie nu of dat je handelen onbewust gebaseerd is op oude situaties en pijn. Zo leer je jezelf beter kennen en ga je keuzes maken die beter bij jou en je situatie van nu passen.

Als gestalttherapeut geef ik je handvatten om jezelf te onderzoeken en te ervaren. Door je aandacht te richten op je lichaamsbeleving, gevoelens en gedachtenstroom. Ik geef je feedback, opdrachten en ik nodig je uit om te experimenteren met nieuw gedrag.

Van jou vraag ik de bereidheid jezelf onder ogen te zien en dat wat je over jezelf te weten komt, niet meteen te veroordelen maar juist te accepteren. Pas op het moment dat je iets accepteert en onder ogen ziet, kan er iets nieuws ontstaan.

Therapie geven is mijn passie, omdat ik geloof in groei, niet groeien om een beter mens te worden, maar om authentieker te worden en dus gelukkiger. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat wij mensen veel meer invloed op ons leven kunnen uitoefenen dan we denken, we zijn veel minder slachtoffer van situaties of anderen dan we zelf denken. We geven elke dag vorm aan ons leven zonder dat we dat echt beseffen. In gestalttherapie leer je meer bewustzijn te ontwikkelen waardoor je leert om meer bewuste invloed uit te oefenen op je leven.