NBGT

wat is gestalttherapie

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte vorm van therapie voor mensen die psychische klachten ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving.

Te denken valt aan bv werkstress, burn-out, angst, rouwverwerking, klachten van depressieve aard of identiteitsproblematiek.
Door middel van gestalt therapie kun je jezelf als mens verder ontwikkelen en meer van je leven maken.

Veel problemen van psychische-, maar ook van psychosomatische aard, zijn terug te voeren op verstoringen in jouw ontwikkeling om een gezond en vrij mens te worden. Dergelijke verstoringen ontstaan door onvrijheid of een tekort in de opvoeding en groei naar volwassenheid. Dit kan leiden tot spanningen en vervreemding van jezelf. In het dagelijks leven komen deze verstoringen tot uiting in je (lichaams)taal, jouw bewegingen, gedachten en gevoelens die zo het contact met jezelf en je omgeving belemmeren.

Gestalttherapie richt zich op het herstel van dit contact met jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je besef krijgt van datgene wat dergelijk contact in de weg staat. Een belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van 'onaffe' zaken: Dit zijn belevingen waarbij jouw behoeften niet of onvoldoende afgerond zijn en dus om aandacht blijven vragen.

Werkwijze
Samen met jouw gestalttherapeut ga je naar aanleiding van jouw hulpvraag op onderzoek uit. Zo'n proces is een ontdekkingsreis.
Een gestalttherapeut volgt je, daagt je uit en kan je soms confronteren. Hij / Zij biedt jou als client een veilige omgeving om emotionele ervaringen te verwerken of op een andere, nieuwe manier te beleven.

Je laat je in je reis leiden door je gevoelens, je gedachten en je impulsen. Je kunt daarbij gebruik maken van je stem, lichaamstaal en andere expressiemogelijkheden.

Zo ontdek je gedragingen die vroeger wel, maar nu niet meer effectief voor je zijn. Je ervaart jezelf en krijgt inzicht in de situaties van nu en toen. Dit geeft je de mogelijkheid om onaffe zaken te voltooien. Zo kun je weer in contact komen met jezelf en ontstaat er een proces van innerlijke groei.

Een gestalttherapeut is geen alleswetende specialist op het gebied van levensvragen maar brengt zichzelf met zijn persoon en levenservaring in, in het contact. Het maakt gestalt therapie tot een persoonlijke therapie waarbij jouw proces centraal staat

Hier en nu    
Gestalttherapie neemt het hier en nu altijd als uitgangspunt. Redeneren en analyseren staan de directe zelfervaring in de weg. Daarom onderzoek je met je Gestalttherapeut hoe een klacht jouw leven op dit moment beïnvloedt, in plaats van te kijken naar waarom de klacht is ontstaan. Als startpunt van een therapiesessie wordt vaak het onderwerp genomen wat jou als cliënt op dat moment bezig houdt.

Verantwoordelijkheid
Je kunt geen verantwoording nemen voor gebeurtenissen en omstandigheden waar je niet de hand in hebt. Wel ben je verantwoordelijk voor de wijze waarop jijzelf met dergelijke situaties omgaat. In gestalttherapie word je geleerd daarmee om te gaan.

Je leert tijdens de therapie verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en jouw therapeutische proces.

Duur en vorm
Deze is afhankelijk van jouw hulpvraag.

Gestalttherapie wordt als individuele therapie, relatietherapie en als groepstherapie aangeboden.

De oorsprong

Frederick Perls (1893-1970), de grondlegger van Gestalttherapie, was Duits psychiater en psychoanalyticus. Uit onvrede met de visie en werkwijze van de psychoanalyse zocht hij rond 1930 naar een meer directe benadering om therapie te bedrijven. Tijdens deze zoektocht kwam hij in aanraking met de Gestaltpsychologie.

In deze tak van de psychologische wetenschap staat de waarneming centraal. De gestaltpsychologie gaat er van uit dat de mens een aangeboren behoefte heeft om zijn

ervaringen te ordenen door zinvolle, bij zijn/haar situatie en persoonlijkheid kloppende gehelen (Gestalten) te vormen. Deze zienswijze beïnvloedde zijn waarneming op de psychotherapie en de praktische uitvoering hiervan. Dit inspireerde hem om een

werkwijze te ontwikkelen die uitgaat van de ervaring in het hier en nu en die vervolgens op zoek gaat naar passende, creatieve antwoorden. 

Onder druk van het oprukkende Nationaal Socialisme verhuisde de familie Perls naar Zuid Afrika waar hij zijn werk voortzette en zijn methodische inzichten verder ontwikkelde. Van invloed hierbij was de holistische visie, die hij in deze tijd ontmoette en waarin de nadruk gelegd wordt op de totaliteit van het organisme dat als geheel meer is dan de som der delen. Hij richtte in deze tijd in Johannesburg een psychoanalytisch instituut op.

Toen de apartheidspolitiek de overhand kreeg vestigde hij zich met zijn familie in Amerika. Er was daar behoefte aan een vorm van therapie die kort en effectief was doordat er veel jonge mannen teruggekeerd waren van de oorlog en door oorlogservaringen getraumatiseerd waren. Hij ging naar New York om daar lezingen en korte therapiesessies te houden. De ervaringsgerichte werkwijze van Perls sloeg aan. Hij richtte in deze tijd in New York het Instituut voor Gestalttherapie op.

Perls schreef samen met twee collega's in 1951 het boek 'Gestalt therapy, excitement and growth in the human personality' *, waarmee zij een fundament gaven aan de Gestalttherapie. 

In deze tijd kwam hij ook in aanraking met andere stromingen als het lichaamsgerichte werken van Alexander Lowen, de oosterse religies en de Zen-meditatie Deze sloten nauw aan bij de visie van de Gestalttherapie. Perls integreerde ze in zijn werk.  

Later werkte hij aan instituten in Cleveland, Los Angeles, San Fransisco en aan het Esalen instituut in Californië, tot hij zich ging wijden aan de oprichting van het Gestalt Instituut of Canada te Vancouver. Gestalttherapie heeft veel invloed uitgeoefend op later ontwikkelde therapieën zoals het NLP (het Neuro Linguïstisch Programmeren) en Voice Dialoge. Eind 1960 is Gestalttherapie ook in Europa bekend geworden.

* F.S. Perls, R.F. Hefferline, P. Goodman: Gestalt therapy, excitement and growth in the human personality, uitg. Souvenir Press, 1951.