NBGT

Kitty Melkstop

Ceresstraat 29 (Zero-Point)
Breda
06 - 22 78 26 23
praktijkdekantorka@gmail.com

Lid RBCZ

Kitty Melkstop - gestalt(art)praktijk De Kantorka

Ik ben Kitty Melkstop (1972), getrouwd en moeder van drie kinderen. Jaren geleden ben ik in aanraking gekomen met gestalttherapie. Ik ben zelf een KOPP-kind, opgegroeid in een gezin met een ouder met een psychiatrische aandoening. Als kind heb ik patronen ontwikkeld om me staande te houden. Eenmaal volwassen zaten deze patronen me in de weg. Gestalttherapie heeft me geholpen deze overlevingspatronen te onderzoeken en te waarderen voor wat ze zijn.

Wanneer ik terugkijk op mijn werkende leven zie ik als rode draad een interesse voor wat de mens beweegt. Ik heb onder meer gewerkt met asielzoekers en vluchtelingen, echtparen met een adoptiewens en ouders die zich gesteld zagen voor opvoedkundige uitdagingen.

Mijn opleiding tot gestalt(art)therapeut heb ik gevolgd bij Olflo, praktijk/atelier voor bewustzijnsontwikkeling en groei. Daarnaast ben ik geschoold in de principes van geweldloos verzet en verbindend gezag. Verder heb ik trainingen gevolgd op het gebied van ontwikkelingspsychologie en trauma’s bij kinderen en trainingen op het gebied van adoptie, pleegzorg, afstand en draagmoederschap.

Gestalt(art)praktijk De Kantorka is gericht op persoonlijke groei, volwassen KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen) en opvoeden in verbinding.

Persoonlijke groei

Gestalt(art)therapie is een krachtige, ervaringsgerichte vorm van psychotherapie waarin creatieve werkvormen (art) je bewust maken van wat onbewust in je leeft. Geen ‘praten over’, maar ontdekken, oefenen en experimenteren. Gestalt(art)therapie kan waardevolle ondersteuning bieden bij bewustzijnsontwikkeling, persoonlijke groei, zingevingsvragen of wanneer je ergens mee worstelt.

KOPP

Als je opgroeit in een gezin met een ouder met psychiatrische problemen, groei je anders op dan in een gezin zonder ouder met psychiatrische problemen. Zo anders, dat er zelfs een afkorting voor bestaat: KOPP. Het kan zijn dat je in je volwassen leven merkt dat je jeugd als KOPP-kind nog steeds van invloed is op je leven nu. In mijn praktijk bied ik ondersteuning aan volwassen KOPP-ers. Van laagdrempelig tot intensief.

Opvoeden in verbinding

Ouderbegeleiding kan helpen zicht te krijgen op thema’s als draagkracht/draaglast, grens geven, werk-/privé-balans of patronen uit het ouderlijk gezin waar je in je ouderschap hinder van ondervindt. Ik werk vanuit gestalt(art)perspectief. Daarnaast gebruik ik elementen uit het gedachtegoed van geweldloos verzet & verbindend gezag, een hoopvolle benadering voor ouders om de regie op de opvoeding te (her)pakken, escalaties te voorkomen en de relatie met hun kind te herstellen of te verbeteren. Door geweldloos verzet & verbindend gezag samen te brengen met gestalt(art) ontstaat een krachtige combinatie van bewust ouderschap, contact maken en verbinding.

Ben je geïnteresseerd? Wil je meer weten? Bel me op 06-22782623 of mail naar praktijkdekantorka@gmail.com. Of kijk eens op www.kantorka.nl.